Logotyp z nazwą projektu: Projekt Copernicus - Tramwaj na Kopernika
Logotyp Zarządu Transportu Miejskiego, skrót ZTM napisany niebieskimi literami, jasnoniebieską gwiazdką i pełną nazwą na dole
Logotyp Miasta Poznania Logotyp miasta ze słowem Poznań, napisany niebieskimi literami z jasnoniebieską gwiazdką nad literą N

Włącz się w planowanie Twojego miasta!

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją trasy tramwajowej do osiedla Kopernika,  raportempodsumowaniem przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zaktualizowanym opisem projektu.

KALENDARIUM

07.01.2021
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (2021)
W dniu 01.12.2020 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trasy tramwajowej na osiedle Kopernika w Poznaniu, która stała się ostateczna z dniem 01.01.2021 r.
07.06.2018
Studium Wykonalności (2018)
Opracowano wstępne Studium Wykonalności trasy tramwajowej na osiedle Kopernika, które wskazuje na korzystność Projektu.
28.11.2017
Program funkcjonalno-użytkowy (2018)
Zarząd Transportu Miejskiego odebrał Program funkcjonalno-użytkowy co oznacza, że w chwili pozyskania środków na tę inwestycję będzie można przystąpić do postępowania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Plan sytuacyjny z zaznaczonymi korektami w stosunku do pierwotnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, które zostały wprowadzone m.in. w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne do pobrania tutaj.
28.11.2016
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna (2016)
Opracowano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, będącą przedmiotem konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone na przełomie 2016 i 2017 roku.

TRASA TRAMWAJU DO OSIEDLA KOPERNIKA

Trasa tramwaju

INWESTOR

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
tel. 61 646 33 44
www.ztm.poznan.pl
e-mail: ztm@ztm.poznan.pl