Logotyp z nazwą projektu: Projekt Copernicus - Tramwaj na Kopernika
Logotyp Zarządu Transportu Miejskiego, skrót ZTM napisany niebieskimi literami, jasnoniebieską gwiazdką i pełną nazwą na dole
Logotyp Miasta Poznania Logotyp miasta ze słowem Poznań, napisany niebieskimi literami z jasnoniebieską gwiazdką nad literą N

Włącz się w planowanie Twojego miasta!

Prezydent Miasta Poznania i Zarząd Transportu Miejskiego zapraszają do zapoznania się z koncepcją trasy tramwajowej do osiedla Kopernika,  raportempodsumowaniem przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zaktualizowanym opisem projektu.

AKTUALNOŚCI

07.06.2018
Program funkcjonalno-użytkowy
Zarząd Transportu Miejskiego odebrał Program funkcjonalno-użytkowy co oznacza, że w chwili pozyskania środków na tę inwestycję będzie można przystąpić do postępowania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Plan sytuacyjny z zaznaczonymi korektami w stosunku do pierwotnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, które zostały wprowadzone m.in. w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne do pobrania tutaj.
28.11.2017
Studium Wykonalności
Opracowano wstępne studium wykonalności trasy tramwajowej na osiedle Kopernika.

TRASA TRAMWAJU DO OSIEDLA KOPERNIKA

Trasa tramwaju

INWESTOR

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
tel. 61 646 33 44
www.ztm.poznan.pl
e-mail: ztm@ztm.poznan.pl