Prezydent Miasta Poznania oraz Zarząd Transportu Miejskiego zapraszają do zapoznania się z koncepcją trasy tramwajowej do osiedla Kopernika,  raportempodsumowaniem przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zaktualizowanym opisem projektu.

AKTUALNOŚCI

07.06.2018
Odbiór dokumentu
Trwa procedura odbioru końcowego dokumentu "Program funkcjonalno-użytkowy".
28.11.2017
Program funkcjonalno-użytkowy
Trwają prace nad dokumentem Program Funkcjonalno-Użytkowy, które zakończą się na przełomie 2017 i 2018 roku.

TRASA TRAMWAJU DO OSIEDLA KOPERNIKA

INWESTOR

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Dział Inwestycji
ul. Matejki 59
60-770 Poznań
tel. 61 834 61 22, 61 834 61 50